Βασικές Δεξιότητες: Επικοινωνία

 Δεν θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσατε να επικοινωνήσετε άμεσα με οποιονδήποτε θέλετε; Στο σχετικό άρθρο στο blog μας θα μάθετε:

Μέρος 1ο: Οι Τέσσερις Βασικοί Τύποι Επικοινωνίας και η Κρίσιμη Σημασία τους

Μέρος 2ο: Τεχνικές Επικοινωνίας