Επιχειρηματική και Δημιουργική Γραφή

Τι είναι το Business Writing;
Ορισμός και συμβουλές για βέλτιστες πρακτικές

Η επιχειρησιακή γραφή είναι ένα  επαγγελματικό εργαλείο επικοινωνίας (επίσης γνωστό ως επαγγελματική επικοινωνία ή επαγγελματική γραφή) εταιρείες και άλλες επαγγελματικές οντότητες που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν είτε με εσωτερικό είτε εξωτερικό κοινό . Τα μνημόνια, οι αναφορές, οι προτάσεις, τα  ηλεκτρονικά μηνύματα και μια ποικιλία άλλων γραπτών υλικών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις είναι όλες οι μορφές επιχειρηματικής γραφής.

 

Βασικοί στόχοι γραφής επιχειρήσεων

5 Βήματα για μια εξαιρετική επιχειρηματική γραφή

Διαβάστε το αναλυτικό άρθρο στη σελίδα μας https://www.interactive-education.gr/epaggelmatike-katartise/basikoi-stokhoi-graphes-epikheireseon.html

Διαβάστε το αναλυτικό άρθρο  στη σελίδα μας https://www.interactive-education.gr/epaggelmatike-katartise/business-writing.html